overlay

Radyasyon Güvenliği Komitesi Toplantısı

  • haber324_kapak.jpeg
  • haber324_ (3).jpeg
  • haber324_ (7).jpeg
  • haber324_ (6).jpeg
  • haber324_ (2).jpeg
  • haber324_ (4).jpeg
  • haber324_ (5).jpeg

İlimiz kamu ve özel hastanelerinin dahil edilmesiyle İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Radyasyon Güvenliği Komitesi Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda komite başkanının seçilmesi, sağlık tesislerinin çalışmalarının değerlendirilmesi, cihazlar ile ilgili envanter çalışmasının yapılması, ağız ve diş sağlığı merkezinin denetimli alanları ve hastanelerin rehberlerinin hazırlanması yönünde kararlar alındı. Bir sonraki toplantı tarihinin de belirlendiği toplantı da personelin şua izinleri ve fiili hizmetleri ile ilgili görüşme yapılarak karar alınması toplantıda karara bağlandı.