overlay

Sungurlu Devlet Hastanesi' nde Varikosel Ameliyatı

  • haber315_ kapak.jpeg
  • haber315_ (1).jpeg
  • haber315_ (3).jpeg

Varikosel, testislerin etrafındaki toplardamarların geri dönüşsüz genişlemesi ile ortaya çıkan bir durumdur.  Toplardamar kanının testisler etrafında göllenip ısı değişikliği oluşturması, testislerde kaliteli sperm yapımını bozarak kişinin çocuk sahibi olmasını engelleyebilmektedir. Bu durum tıp dilinde infertilite olarak tanımlanır.

Varikosel genel nüfusun yaklaşık %15’inde görülen bir patolojidir. Çocuk sahibi olamayan erkeklerin  yaklaşık %35’inde birincil neden olarak, yaklaşık %75-81’inde ise ikincil neden olarak karşımıza çıkmaktadır.

Varikosel, erkek infertilitesinin sık görülen önemli bir nedenidir. Bu yüzden tedavisi önem arzeder. Varikosel tedavisi cerrahidir. Varikosel cerrahisi testisler etrafında ısı artışına neden olup sperm yapımını bozan genişlemiş toplardamarların bağlanıp kesilmesini, bu işlem yapılırken atardamar ve lenf damarlarının ise korunmasını içerir. Bu işlem genellikle kasık bölgesinden bir kesi yardımı ile gerçekleştirilir. Mikroskop yardımı ile bu operasyonun gerçekleştirilmesi, genişlemiş toplardamarların daha net tespiti, lenf damarlarının ve atardamarın net görülerek korunmasını sağlamıştır. Böylece operasyon başarısı geleneksel yöntemlere göre hayli artmıştır.

Hastanemiz üroloji bölümünde varikosel ameliyatı  (mikroskop yardımı ile varikoselektomi operasyonu) başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.