overlay

​ HASTANE AFET PLANI (HAP) UYGULAYICI EĞİTİMİ

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan program gereğince tüm hastanelerimizde meydana gelebilecek afet ve acil sağlık durumlarında; sundukları sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması için, afet öncesi ve sonraki dönemde hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak yapılması gerekenler konusunda hastane personellerine yönelik olarak Hastane Afet Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verilmektedir.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 15-16-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, yataklı tedavi hizmeti veren tüm Kamu ve Özel Hastanelerde görevli Hastane Afet Planından sorumlu personele yönelik olarak; Hastane Afet Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir.

  • IMG_20180815_160808.jpg
  • IMG_20180816_091154.jpg
  • IMG_20180816_091739.jpg
  • IMG_20180816_143613.jpg
  • IMG_20180816_143700.jpg
  • IMG_20180817_100605.jpg
  • IMG_20180817_103105.jpg
  • IMG_20180817_103516.jpg