overlay

Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

 • haber307_ kapak.jpg
 • haber307_ (1).jpg
 • haber307_ (4).jpg
 • haber307_ (6).jpg
 • haber307_ (5).jpg
 • haber307_ (7).jpg
 • haber307_ (21).jpg
 • haber307_ (20).jpg
 • haber307_ (19).jpg
 • haber307_ (18).jpg
 • haber307_ (17).jpg
 • haber307_ (16).jpg
 • haber307_ (15).jpg
 • haber307_ (14).jpg
 • haber307_ (13).jpg
 • haber307_ (12).jpg
 • haber307_ (11).jpg
 • haber307_ (10).jpg
 • haber307_ (9).jpg
 • haber307_ (8).jpg
 • haber307_ (3).jpg

1-Solunum fonksiyon testleri ne demektir?

Akciğer fonksiyon testleri olarak ta bilinen solunum fonksiyon testleri ,akciğerlerinizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır. Bu testler nefes darlığı gibi yakınmaları olan hastalarda hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incelemesidir.Doktorlar bu testi astım, pulmoner fibrozis(akciğer dokusunun sertleşmesi), KOAH hastalıklarında(kronik obstrüktif akciğer hastalığı) gibi durumlarda tanıyı desteklemek amacıyla kullanırlar.

2-En sık kullanılan solunum fonksiyon testleri hangileridir?

Spirometri: Bu test akciğerlerinize giren ve çıkan hava miktarını istirahatte, zorlu nefes alıp verme sırasında ve egzersizde ölçerek aynı yaşta ,cinste,boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırır. Solunum yollarında darlık olduğunda giren ve özellikle çıkan hava hızı azalır.

Akciğer Difüzyon Kapasitesi: Akciğerlere giren ve çıkan gazların azalmasına sebep olan darlığın oluşturduğu direnç ölçülür. Akciğerlerin oksijen ve karbondioksit değişimini yeterince yapıp yapmadığı saptanır.

Bronş Provakasyon Testi: Nefes darlığı yakınmaları nedeniyle astım tanısı düşünülen buna karşın solunum fonksiyon testi incelemesinde hava yolu darlığı saptanmayan hastalarda hava yolu aşırı duyarlılığını belirlemek için bronş provokasyon testleri uygulanır.

3-Kimlere solunum fonksiyon testleri yapılır?

Tansiyon arteriel ölçümü kardiyovasküler değerlendirme için ne kadar önemliyse, solunum fonksiyonlarının spirometri cihazı ile değerlendirilmesi o kadar önemlidir.

Uygulama yelpazesi çok geniş olmakla birlikte;

• İzah edilemeyen nefes darlığı olan hastalarda

• Sebebi açıklanamayan uzun süreli öksürüklerde

• Uzun yıllar sigara içen öksürük ve/veya hırıltılı solunum şikayeti olan kişilere,

• Akciğer nedenli nefes darlığının kalbe bağlı nefes darlığından ayırt edilmesinde

• Uzun yıllar sigara içen 45 yaş üstü hastalara

• Üst solunum yolu darlıklarının saptanmasında

• Operasyon öncesi risk faktörlerinin değerlendirilmesinde cerrahi girişimin uygun olup olmayacağına karar verilmesinde

• Astım ve KOAH şüphesi olan hastalarda tanıda ve hastalığın şiddetinin değerlendirilmesinde

• Akciğeri etkileyecek iş kollarında çalışanlarda

• Sporcularda fiziksel aktivite proğramı öncesi eksersize yanıtın değerlendirilmesinde

• Tedaviye yanıtın izlenmesinde

• Halk sağlığı açısından yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılan testlerdir.

4-Hangi hastalıkların tanısında kullanılır?

• Astım

• KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

• Akciğer fibrozisi • Bronşektazi

• Asbestoz

• Sarkoidoz

• Skleroderma

• Akciğer kanseri

5-Solunum fonksiyon testleri kimlerde risklidir?

• Geçirilmiş miyokart infarktüsü

• Kontrolsüz hipertansiyon

• Yeni göz ameliyatı geçirenler

• Akciğer ve batın ameliyatı geçirmiş,şiddetli ağrısı olan hastalar

• Solunum sistemi enfeksiyonu olanlar

Bu gibi durumlarda test öncesi hastaların teknisyeni bilgilendirmesi gereklidir.

6-Solunum fonksiyon testi nasıl yapılır?

Göğüs Hastalıkları Hastanemizde bu testlerin yapıldığı solunum fonksiyon testleri labotatuvarımız vardır. Spirometri, bu laboratuarımızın temel cihazıdır.Ölçüm yapılan elektronik bölüm ve hastanın nefes alıp verdiği ağızlık kısmından oluşur.Hastalar laboratuvarda görevli teknisyen tarafından test ile ilgili olarak bilgilendirilir. İlk kez hasta tarafından kullanılacak ağızlık aletin giriş bölümüne yerleştirilir. Bu kısmı hasta dudakları ile iyice saracak fakat dişleri ile ısırmayacak şekilde ağzına alır. Dudaklarını iyice kapatır. Hastanın burnu ölçüm öncesi özel bir mandalla kapatılır. Hastalar önce sakin bir şekilde nefes alıp verirken nefes vermenin sonunda teknisyenin kontrolüyle zorlu, derin ve hızlı bir nefes alırlar. Ardından teknisyenin hızlı, zorlu ve sonuna kadar nefes ver komutu ile nefes verirler. Nefes verme işlemi en az 6 saniye sürmelidir.

7-Akciğerlerdeki gaz değişiminin ölçümü nasıl yapılır (Difüzyon testi)?

Bu testle vücudun oksijen ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını ölçebiliriz.Testin ölçümü sırasında organizmaya zarar vermediği bilinen karbonmonoksit(CO) gazı ve helyum(HE) kullanılarak akciğer hacimleri de ölçülür.Böylece solunum havasının ne kadar alındığı ve bunun içindeki CO yardımıyla ne kadar gazın kana geçtiği saptanır.Solunumla alınan CO gazı bilindiğinden ,ne kadarının atıldığı ölçülür.Böylece hava keseciklerinin ve onların çevresindeki damarların ne kadar etkin görev yaptığı saptanır.

8-Bronş Provokasyon Testi İle Astıma Kesin Teşhis Konulabiliyor

Nefes darlığı sebebi olarak astımı olan kişilerde hava yolları bazı uyaranlara maruz kaldığında aşırı reaksiyon vererek kısalır ve daralır ve bu durum nefes darlığı ve öksürüğe sebep olabilir. Hava yollarının gösterdiği bu reaksiyonu ölçmek ve astım tanısını koymak için önerilen ilk yöntem solunum fonksiyon testi uygulanmasıdır. İlk başvuruda hastalık tanısını koymak ve ağırlığını belirlemek için spirometrik inceleme yani solunum fonksiyon testi uygulanır. Astım için tipik olan öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı yakınmaları nedeniyle astım tanısı düşünülen buna karşın solunum fonksiyon testi incelemesinde hava yolu darlığı saptanmayan hastalarda hava yolu aşırı duyarlılığını belirlemek için bronş provokasyon testleri uygulanır. Bu testler ile ayrıca hava yolu darlığının nedeni ortaya koyulabildiği gibi, astımın şiddeti belirlenebiliyor ve tedaviye yanıt gösterilebiliyor. Özellikle iş ortamı ile ilişkili astım düşünülen, azalan veya artan semptomları olan hastalarda bronş provokasyon testi tanıyı belirleyebilir.

Kronik öksürük ayırıcı tanısında astıma bağlı kronik öksürük olgularını ayırt etmede yine önemli bir testtir.