overlay

Bebek Sağlığı Hizmetleri

  • kapak.JPG
  • haber297_ (1).jpg
  • haber297_ (2).jpg
  • haber297_ (3).jpg
  • haber297_ (4).jpg
  • haber297_ (5).jpg
  • haber297_ (6).jpg

      Ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyini gösteren sağlık alanındaki demografik göstergelerin en önemlisi anne ve bebek sağlığıdır. Bu göstergelerden özellikle bebek ölüm hızları, ekonomik kalkınma düzeyi ve bunun sağlığa yansımasını gösterir. Ayrıca ekonomik gelişme yanında sosyo-kültürel faktörler de çocukluk çağı mortalite oranlarını etkileyen belirleyiciler arasındadır.

     Ülkemizde uygulamakta olduğumuz sağlıkta dönüşüm programında anne ve çocuk sağlığı öncelikli konularımız arasında yer almıştır. Bu çerçevede yürütülen programlar neticesinde gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edilmiştir. Doğum öncesi etkin bir bakım, doğumun hastane ortamında deneyimli ve eğitimli sağlık personeli tarafından yapılması, önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmanın yapılması ve kadının statüsünün eğitime ve iş yaşamına katılımının arttırılarak yükseltilmesi bu amacın gerçekleştirilmesinde temel yapıtaşlarıdır.

     Ülkemizde ulusal çapta yürütülen, Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı, Üreme Sağlığı Programı, Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Bakım Programları, Gebe Bilgilendirme Sınıfları, Misafir Anne Uygulaması, Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Uygulaması, Bebek ve Çocuk İzlem Programları, Gebe, Lohusa ve Bebeklere Yönelik Nutrisyonel Destek Programları, Yenidoğan Tarama Programları, Aşılama Programları ve sağlık personeline yönelik sertifikalı hizmet içi eğitim programları Çorum ilimizde başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

     TUİK tarafından yayımlanan 2017 yılı Ölüm İstatistiklerine göre Bebek Ölüm Hızı Türkiye genelinde binde 9,2 olarak hesaplanmıştır. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis olmuştur. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izlemektedir. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı olmuştur. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya, 5,6 ile Bolu, 5,8 ile Edirne ve Uşak, 6,3 ile Çorum ve Bartın illeri izledi. Bu sıralamaya göre Çorum bebek ölümlerinin en az olduğu iller arasında yer almıştır.

     Bebek ölümlerinin önlenmesi için, ailelerin planlı ve istedikleri zaman gebe kalmaları, doğum öncesi uygun aralıklarla izlemlerinin yapılabilmesi için Aile Hekimlerini ziyaret etmeleri, doğumun hastane ortamında gerçekleştirilmesi, yenidoğan döneminde gerekli taramaların ve aşıların tam yapılması ve her aşamada Aile Hekimlerinden, Toplum Sağlığı Merkezlerinden ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti almaları önemlidir.