overlay

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Arabuluculuk Komisyonu


   Sağlık Bakanlığı'nı temsilen idaremizi ilgilendiren tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun ‘‘ Arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi ’’ başlığı altındaki 15/8.Maddesinde belirtilen Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile birlikte Hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir Avukat yada Hukuk Müşavirinden oluşan Komisyon temsil eder ’’ hükmüne uygun olarak idaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

       Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isim ve unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;
      


 YEDEK ÜYELER

 ASIL ÜYELER


  Av. Zeynep BALYAZ
Tel: 0364 219 55 00 (7623)
 
Av. Manolya KAYİŞ DURAN
Tel: 0364 219 55 00 (7622)


Mehmet Ali ÖZDEMİR ( Çevre Sağ. T.)
Tel: 0364 219 55 00 (7037)
 
Sabri ÇABUK ( Ayniyat Saymanı )
Tel: 0364 219 30 00 (3077)
 
Necmi ÖZ ( V.H.K.İ. )
Tel: 0364 219 30 00 (3152)
 
Seyfettin DİNCER ( Tıbbi Sekreter )
Tel: 0364 219 55 00 (7039)

E-posta :  corumism.arabul@saglik.gov.tr 
                  
corum.ism@saglik.gov.tr