overlay

Adana Sağlık Müdürlüğü tarafından “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” düzenlenecektir


     Sağlık Bakanlığınca 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı (Değ. ibare:RG-21/5/2011-27940) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 27. Maddesi kapsamında Bakanlıkça Adana İl Sağlık Müdürlüğü' ne verilen "Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetkisi" çerçevesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi'nce Adana ilinde 2-3-4 Temmuz 2018 tarihlerinde, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitim duyurusu Adana İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmış olup, eğitime katılmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması kaydıyla bizzat başvuruda bulunması, dilekçe ekinde  diploma örneği, eğitim ve sertifika ücreti yatırıldığına dair dekont, kimlik belge fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla en geç 25.06.2018 günü mesai bitimine kadar Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne  müracaat etmesi gerekmektedir.