overlay

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" düzenlenecektir.


       Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'ne “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilmiştir. Bu kapsamda aynı yönetmeliğin 27.maddesi gereğince, halk sağlığı alanında zararlılara karşı mücadelede çalışanlara yönelik Denizli'de  14-15-16 Mayıs 2018 tarihlerinde Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır. Eğitim ile ilgili detaylı bilgi http://denizlisaglik.gov.tr/ resmi web sitesinde yayınlanmıştır.