overlay

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi


     Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci Maddesi uyarınca 2018 yılı itibariyle Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılının ilk çeyreğinde güncelleme eğitimi yapılması planlanmıştır.

     Bu kapsamda eğitime katılmak isteyenlerin 01.02.2018 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı  Birimine müracaat etmeleri önemle duyurulur.

     Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından gelen resmi yazı ekte yer almaktadır.