overlay

Fiziksel Aktivite Ve Ruhsal ve Sosyal Sağlığımız

–     Bireyin kendini iyi hissetmesini sağlaması ve mutluluk oluşturması,

–     Depresyon ve kaygı bozukluğu riskini azaltması,

–     Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler yaratması,

–     İletişim becerilerini geliştirmesi,

–     Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirmesi,

–     Benlik saygısı ve özgüvende artma,

–     Zihinsel yetilerde düzelme,

–     Sosyal ilişkilerde gelişme,

–     Yorgunluk hissinde azalma.