Sürekli İşçi Başlayış İşlemleri (DUYURU!)
22 Haziran 2022

D U Y U R U!

Bakanlığımızca taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhtelif branşlarda alınacak toplam 10.000 sürekli işçiden Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonrası

İlimiz Sosyalleştirme Bölgesi'ne açıktan atanan ve Müdürlüğümüzce 17/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen kura sonucuna göre Müdürlüğümüze bağlı birimlere yerleştirmesi yapılanların 22/06/2022 tarihi itibariyle ÇKYS Sistemi üzerinden atamaları yapılmış olup; atama kararları atandıkları kurumlara gönderilmiştir. Bu şekilde ataması yapılanların 10 (on) gün içerisinde atandıkları birime giderek göreve başlamaları gerekmektedir.  Başlamadıkları takdirde yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.