2022 İşçi Alım Kurası Sonuç Yerleştirme Listesi
20 Haziran 2022


Bakanlığımızca taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında
çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında UygulanacakUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhtelif branşlardaalınacak toplam 10.000 sürekli işçiden Müdürlüğümüze bağlı birimlerdeçalıştırılmak üzere 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonrasıasil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan güvenlik soruşturması tamamlanıp ÇKYSsistemine düşen 84 sürekli işçinin 17/06/2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünde yerleştirme kurası yapılmış olup, yerleşenlerin listesi ekli listede yayınlanmıştır.

2022 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM KURASI SONUÇ YERLEŞTİRME LİSTESİ