BİLGİ NOTU
05 Haziran 2022

 

Konu: İlimiz Alaca Devlet Hastanesi ile İlgili Bazı Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler    (Tek Sebep Mecburi Hizmet Süresi Mi?)

            İlimiz Alaca Devlet Hastanesinden son altı ay içinde çeşitli branşlarda beş uzman hekimin ayrıldığı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

            Alaca Devlet Hastanesinden son altı ay içerisinde 1 (bir) Anestezi Uzmanı istifa etmiş ve 1 (bir) Göz Hastalıkları Uzmanı 16.05.2022 tarihinde Özel Hastanede çalışmak üzere istifa dilekçesi vermiştir. Son bir yıl incelendiğinde toplamda 4 (dört) uzman hekim istifa ederek ayrılmış olup Bakanlığımız tarafından son bir yıl içerisinde 5 (beş) uzman hekim ataması yapılmıştır. Hastanemizde toplam 10 (on) uzman hekimle hizmet verilmekte olup ayrılışların hizmet aksamasına sebebiyeti söz konusu değildir. Son 6 (altı) ay değerlendirildiğinde Anestezi Uzmanı istifa ettiği tarihte 2 (iki) Anestezi Uzman hekimi bulunduğundan bu branşta hizmet sunumunda aksama yaşanmamıştır. Göz Hastalıkları Uzmanı istifa dilekçesini 16.05.2022 tarihinde vermiş olup henüz ayrılış yapmamıştır. Ayrıldığı tarihten itibaren de il içi geçici görevlendirmeler yapılacaktır.

            Hastanemizde 3 (üç) Dahiliye Uzmanı, 1 (bir) Genel Cerrahi Uzmanı, 2 (iki) Ortopedi Uzmanı, 1 (bir) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, 1 (bir) Anestezi Uzmanı, 1 (bir) Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 1 (bir) Radyoloji Uzmanı ve 1 (bir) Göz Hastalıkları Uzmanı hizmet vermekte olup, Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı ise geçici görevlendirilmesi yapılmaktadır.

            Hastanelerimiz için Uzman Hekim PDC'si (Personel Dağılım Cetveli) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama ve Hekimlerin tercihleri doğrultusunda yerleştirmeler yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan branşlarla ilgili talepler Müdürlüğümüzce Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir.

            Basında çıkan son altı ayda ayrılan hekimlerle ilgili haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                                           Uzm. Dr. Ömer SOBACI

                                                                                                                 İl Sağlık Müdürü