overlay

2. Online Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

     
     Halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları amacıyla “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. SARS-CoV-2 virüs salgını nedeniyle Biyosidal Uygulayıcı Eğitimlerinin birincisi 18 Ocak-12 Mart 2021 tarihleri arasında Bakanlığımızca Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılmıştır. Ancak pandeminin devam etmesi ve yüz yüze uygulayıcı eğitiminin yapılamaması nedeniyle, Biyosidal Uygulayıcı Eğitiminin USES üzerinden online olarak yeniden yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;
     Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız