overlay

Önemli Gün ve Haftalar

                  SAĞLIKTA  ÖNEMLİ  GÜN  ve  HAFTALAR

OCAK

01-06 OCAK VEREM HAFTASI

07-14OCAK BEYAZ BASTON KÖRLER HAFTASI

25-31 OCAK DÜNYA CÜZZAM HAFTASI

ŞUBAT

04 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

09 ŞUBAT DÜNYA SIĞARAYI BIRAKMA GÜNÜ

MART

01-07 MART YEŞİLAY HAFTASI

11-17 MART DÜNYA GLOKOM HAFTASI

13 MART DÜNYA GLOKOM GÜNÜ

14 MART TIP BAYRAMI *

14 MART DÜNYA BEBEK GÜNÜ

18-23 MART YAŞLILIK HAFTASI

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

24 MART DÜNYA TBC GÜNÜ

NİSAN

01-07 NİSAN KANSERLE SAVAŞ HAFTASI

02 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

06NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ

07-13 NİSAN DÜNYA SAĞLIK HAFTASI

11 NİSAN DÜNYA PARKİNSON HASTALIĞI GÜNÜ

12-17 KALP SAĞLIĞI HAFTASI

15 NİSAN BÜYÜMENİN İZLENMESİ GÜNÜ

17 NİSAN DÜNYA HEMOFİLİ GÜNÜ

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ

18 -21 NİSAN EBELER HAFTASI

23-27 NİSAN AŞI HAFTASI

25 NİSAN DÜNYA SITMA GÜNÜ

MAYIS

01-04 MAYIS TRFİK VE İLKYARDIM HAFTASI

03 MAYIS DÜNYA ASTIM GÜNÜ

05 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ

06-09 MAYIS KIZILAY KAN HAFTASI

08 MAYIS DÜNYA KIZILAY-KIZILHAÇ GÜNÜ

08 MAYIS DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ

10 MAYIS DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ

12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

 

 

 

MAYIS

13-16 MAYIS HEMŞİRELER HAFTASI

17 MAYIS DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ

21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ

22 MAYIS DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ

28-31 MAYIS DÜNYA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI

30 MAYIS DÜNYA MS GÜNÜ

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ

HAZİRAN

01-07 HAZİRAN İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ HAFTASI

1-3 HAZİRAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI HAFTASI

01 HAZİRAN ULUSAL FENİLKETONÜRİ GÜNÜ

05 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

06 HAZİRAN DİYETİSYENLER GÜNÜ

14 HAZİRAN DÜNYA KAN BAĞIŞLAYICILARI GÜNÜ

21 HAZİRAN DÜNYA ALS GÜNÜ

26 HAZİRAN DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ

TEMMUZ

11 TEMMUZ DÜNYA NÜFUS GÜNÜ

28 TEMMUZ DÜNYA HEPATİT GÜNÜ

AĞUSTOS

 

ÖZEL GÜN VE HAFTA YOK

 

EYLÜL

03-10 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI

08 EYLÜL DÜNYA FİZYOTERAPİ GÜNÜ

10 EYLÜL -DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ

13 EYLÜL DÜNYA İLKYARDIM GÜNÜ

15 DÜNYA LENFOMA GÜNÜ

19-23 EYLÜL ULUSLARARASI İŞİTME ENGELLİLER HAFTASI

21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ

25 EYLÜL DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ

26 EYLÜL DÜNYA KALP GÜNÜ

28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ

EKİM

01-05 EKİM DÜNYA EMZİRME HAFTASI

01 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

03 EKİM DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

03-04 EKİM GÜNÜ DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

11 EKİM DÜNYA GÖRME GÜNÜ

12 EKİM DÜNYA ARTRİT GÜNÜ

15 EKİM DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ

EKİM

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

18 EKİM DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ

20 EKİM DÜNYA OSTEOPOROZ GÜNÜ

22 EKİM DÜNYA KEKEMELİK GÜNÜ

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ

29-31 EKİM DÜNYA KIZILAY HAFTASI

KASIM

01-04 KASIMDÜNYA KASIM KIZILAY HAFTASI

01-09 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

02-08 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI

12 KASIM DÜNYA ZATÜRRE GÜNÜ

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ

21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ

22 KASIM DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ

22-27 AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

25 KASIM DÜNYA KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME GÜNÜ

26-29 KASIM DÜNYA ZATÜRRE ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİ HAFTASI

ARALIK

01 ARALIK DÜNYA AİDS GÜNÜ

03 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ*