overlay

2021 Yılı Birinci 6 Aylık ASM-AHB İzleme Değerlendirme Planı


   Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı Birinci 6 ayda Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu değerlendirmek ve diğer konularda izleme, değerlendirme yapılması amacıyla hazırlanan plan için tıklayınız