overlay

2020 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Yer Değiştirme Kurası Sonuçları

*** 2020 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Yer Değiştirme Kurası sonuçları yayınlanmıştır. Daha önceden yayınlanan ilan metninin 19. maddesinde ayrılış-başlayışların 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra yapılacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2020 tarih ve 1424 sayılı yazısına istinaden atanmaya hak kazanan personellerin ayrılışları bu ilanı mütakip (1 Temmuz beklenilmeden) yapılabilecektir. İlanen duyurulur.

Sonuç listesi için tıklayınız