overlay

Boş Lojman Duyurusu

BAŞVURU ŞARTLARI;

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık makamının 21.09.2012 tarih ve 35 sayılı genelgesi doğrultusunda il ve ilçelerimizde bulunan boş lojmanların tahsisi yapılacaktır.

1-Lojman talepleri için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 18.01.2017-31.01.2017 tarihleri arasında bağlı bulunduğu idare aracılığıyla Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne ıslak imzalı veya e imzalı şekilde gönderilmesi gerekmektedir.(telefon faks e posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

2-Lojman talebinde bulunanlarının başvurdukları daireyi önceden görmeleri menfaatleri icabıdır.

3-Değerlendirmeye alınan talepler kendi sınıfları içinde puanlamaya tabii tutularak puan sıralaması müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanacaktır.

4-Kendilerine konut tahsis edildiği halde tahsis kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde kamu konutları giriş tutanağı imzalayarak konuta girmeyen personelin konut tahsis kararı iptal edilerek, konut bir sonraki personele tahsis edilecektir.

5- İl ve İlçe Merkezindeki sıra tahsisli konutlara öncelikle; İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kadrolu olan ve bu kuruluşlarda bilfiil çalışan personel başvurabilecektir. Ancak gerekli tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş konut kalması halinde, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu boş konut ya da konutlar için başvuru yapabilecektir.

6- Her personel kendi hizmet sınıfı için ayrılmış konutta puan ve sıra esasına göre oturacaktır. 

7- İl ve İlçelerdeki İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin başvuruları birlikte alınacak, konut tahsis ve tefrikinde herhangi bir ayrım gözetilmeden Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. İl Merkezindeki personel İl Merkezindeki konutlara, İlçe Merkezindeki personel ise İlçe Merkezindeki konutlara başvuruda bulunabilecektir.

8- İl ve İlçe Merkezi dışındaki köy ve beldelerde bulunan konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elamanları sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

9- Görev tahsisli konutların dağıtımı 21.09.2012 tarih 2012/35 Sayılı Genelgenin Ek-1 listesine göre yapılacak olup, Ek-1 listede belirtilen kadrolara ikinci görevle veya vekâleten atanmış olan personele görev tahsisli konut verilebilecektir.

10- Konutlara tahsisli bulunduğu hizmet sınıfından talep olmaması halinde, diğer hizmet sınıfı personeline Şartlı Tahsis yapılabilecektir. Bu durumda konutu talep edecek personelin lojman talep dilekçesinde şartlı olarak (asıl taliplisi talep ettiğinde konutu tahliye etmek kaydıyla) oturmak istediğini beyan etmesi gerekmektedir.

Başvuru Evrakları 
1- Lojman talep dilekçesi,
2- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),
3- Mal Bildirim Beyan Formu,
4- Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri (Son Ay),
5- Aile Yardım Bildirimi Formu (Onaylı)

BOŞ LOJMAN LİSTESİ AŞAĞIDADIR.

İL

İLÇE

DAİRE KAPI NO

TAHSİS ÖNCELİĞİ

ÇORUM

MERKEZ MİMARSİNAN

1

GENEL İDARİ HİZ.

ÇORUM

MERKEZ MİMARSİNAN

2

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

MERKEZ MİMARSİNAN

3

GÖREV TAHSİSLİ

ÇORUM

MERKEZ ULUKAVAK

1

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

BAYAT MERKEZ

1

YARDIMCI HİZM.

ÇORUM

BAYAT YONCALI

1

YARDIMCI HİZMETLER

ÇORUM

BAYAT YONCALI

2

GENEL İDARİ HİZ.

ÇORUM

BAYAT YONCALI

3

SAĞLIK HİZMETLERİ

ÇORUM

BAYAT YONCALI

4

GÖREV TAHSİSLİ

ÇORUM

BOĞAZKALE

5

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

DODURGA MERKEZ

1

GENEL İDARİ HİZ.

ÇORUM

DODURGA MERKEZ

7

GÖREV TAHSİSLİ(SAĞLIK HİZ.)

ÇORUM

KARGI

1

YARDIMCI HİZ

ÇORUM

KARGI

2

GÖREV TAHSİSLİ

ÇORUM

KARGI

3

SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

KARGI

4

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

LAÇİN FATİH MAH

1

YARDIMCI HİZ

ÇORUM

LAÇİN FATİH MAH

2

GÖREV TAHSİSLİ

ÇORUM

LAÇİN FATİH MAH

3

SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

LAÇİN FATİH MAH

4

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

LAÇİN ÇAMLICA MAH

1

GENEL İDARİ HİZ.

ÇORUM

LAÇİN ÇAMLICA MAH

2

GÖREV TAHSİSLİ

ÇORUM

LAÇİN ÇAMLICA MAH

3

SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

LAÇİN ÇAMLICA MAH

4

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

LAÇİN NARLI

1

YARDIMCI HİZ

ÇORUM

LAÇİN NARLI

2

GÖREV TAHSİSLİ

ÇORUM

LAÇİN NARLI

3

SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

LAÇİN NARLI

4

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

ORTAKÖY AŞDAĞUL

1

GÖREV TAHSİSLİ

ÇORUM

ORTAKÖY AŞDAĞUL

2

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

SUNGURLU

1

YARDIMCI SAĞLIK HİZ.

ÇORUM

SUNGURLU

2

YARDIMCI HİZ.