overlay

2020 Yılı Birinci 6 Aylık ASM-AHB İzleme Değerlendirme Planı


2020 yılı birinci 6 ayda Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu değerlendirmek ve diğer konularda izleme, değerlendirme yapılması amacıyla hazırlanan plan için tıklayınız