overlay

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Si̇stemi̇ İl Eği̇ti̇mleri̇

  • haber594_kapak.jpeg
  • haber594_ (1).JPG
  • haber594_ (2).JPG
  • haber594_ (3).JPG
  • haber594_ (4).JPG
  • haber594_ (5).JPG


Bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerinin insan gücü kapasitesini ve diğer sağlık personellerinin bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi tarafından Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi İl Eğitimleri düzenlenmiştir.

İlimiz hastanelerinde ilgili birimlerde çalışan hekimler ve diğer sağlık personeli (acil, enfeksiyon, çocuk, mikrobiyoloji, dahiliye, göğüs hastalıkları, pediatrik enfeksiyon vb.) ile Halk Sağlığı Laboratuvarı personeline (mikrobiyoloji uzmanı, laboratuvar sorumlusu vb.) 1 gün olarak planlanan Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi Eğitimleri 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılmış ve 120 kişi katılmıştır.

Eğitimde;

İl Bulaşıcı Hastalık Yıllık Durum Değerlendirmesi,

Erken Uyarı Cevap Sistemi (EUCS) Kapsamı ve Süreçleri,

Sürveyans ve Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi,

Sendromik Sürveyans (Akut Barsak Enfeksiyonu),

Sürveyans Kapsamında Bildirimi Yapılan Hastalıklarda Yürütülecek Çalışmalar,

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi’nde Yer Alan Numune Alma Kılavuzları,

işlenmiştir.

Halk Sağılığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Hemşiresi Medine KESKİN ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm.Dr.Emin RENÇBER tarafından verilen bu eğitim; katılımcıların salgınlar esnasındaki sorumlulukları ve bulaşıcı hastalıkların bildirimi sistemindeki rollerini iyice anlamaları, salgınların yönetimi ve eğitimlerin değerlendirildiği soru-cevaplar ile Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi üzerine odaklanmıştır. Eğitim bulaşıcı hastalıklarla ilgili deneyimleri, düşünceleri paylaşmak ve ekip ruhunu geliştirmek adına etkili olmuş ve tüm katılımcılara “Katılım Belgeleri” verilmiştir.