overlay

Mesul Müdürlük Eğitimi


     Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi'nde yayınlanacak olan mesul müdürlük eğitim ücreti baz alınarak 2020 yılının Mart ayında Mesul Müdürlük Eğitimi yapılması planlanmaktadır. Eğitime katılmak isteyen kişilerin 18.12.2019 tarihine başvuru yapması gerekmektedir. Kesin kayıt işlemlerinin tarihi ve kayıt için istenen belgeler https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa web adresimizden duyurulacaktır.