overlay

Hap (Hastane Afet Planı) Uygulayıcı Eği̇ti̇mi̇

  • haber592_kapak.jpg
  • haber592_ (2).jpg
  • haber592_ (5).jpg
  • haber592_ (3).jpg
  • haber592_ (4).jpg
  • haber592_ (6).jpg
  • haber592_9.jpeg
  • haber592_ (8).jpg
  • haber592_ (7).jpg
  • haber592_ (1).jpg

 

     Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan program gereğince tüm hastanelerimizde meydana gelebilecek afet ve acil sağlık durumlarında; sundukları sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması için, afet öncesi ve sonraki dönemde hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak yapılması gerekenler konusunda hastane personellerine yönelik olarak Hastane Afet Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2-3-4 Aralık 2019 tarihleri arasında, yataklı tedavi hizmeti veren tüm kamu ve özel hastanelerde görevli Hastane Afet Planından sorumlu personele yönelik olarak İlimizden Ahmet PATIRAMAN, Osman TÖK, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden. Feyzullah ÇETİN ve Süleyman GÖKDEMİR tarafından Hastane Afet Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir.