overlay

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Si̇stemi̇ İl Eği̇ti̇mleri̇

 • haber575_kapak.JPG
 • haber575_ (6).JPG
 • haber575_ (2).jpeg
 • haber575_ (1).JPG
 • haber575_ (3).jpeg
 • haber575_ (2).JPG
 • haber575_ (7).JPG
 • haber575_ (4).jpeg
 • haber575_ (5).JPG
 • haber575_ (5).jpeg
 • haber575_ (4).JPG
 • haber575_ (3).JPG
 • haber575_ (1).jpeg


     Bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerinin insan gücü kapasitesini ve diğer sağlık personellerinin bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi tarafından Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi İl Eğitimleri düzenlenmiştir.

     İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği Toplantı Salonlarında bir gün olarak planlanan eğitimlere 170 Aile Hekimi katılmıştır.

     Eğitimde;
       İl Bulaşıcı Hastalık Yıllık Durum Değerlendirmesi,
       Bulaşıcı Hastalıklar Ortaya Çıkmadan Önce İllerin Yapması Gereken Çalışmalar,
       Sürveyans ve Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi,
       Sendromik Sürveyans (Akut Barsak Enfeksiyonu),
       Sürveyans Kapsamında Bildirimi Yapılan Hastalıklarda Yürütülecek Çalışmalar,
       Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi’nde Yer Alan Numune Alma Kılavuzları,
       Aşı Takip Sistemi (ATS) ve Soğuk Zincir Uygulamaları
konuları işlenmiştir.

    Halk Sağılığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birim Hemşireleri Onur BÜYÜKCİNDİL ve Medine KESKİN ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm.Dr.Emin RENÇBER tarafından verilen bu eğitim; katılımcıların salgınlar esnasındaki sorumlulukları ve bulaşıcı hastalıkların bildirimi sistemindeki rollerini iyice anlamaları, salgınların yönetimi ve eğitimlerin değerlendirildiği soru-cevaplar ile Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi üzerine odaklanmıştır. Eğitim bulaşıcı hastalıklarla ilgili deneyimleri, düşünceleri paylaşmak ve ekip ruhunu geliştirmek adına etkili olmuş ve tüm katılımcılara “Katılım Belgeleri” verilmiştir.