overlay

1-7 Kasım 2019 Disleksi Haftası

haber574_kapak.jpg

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme yaşamımızdaki yeri nedeniyle; çevremizi algılama ve anlamlandırma, kişinin kendini denetlemesi ve sınırlandırması, uyaranları izleyip uygun tepkiler verebilmesini sağlayan kendine özgü sistemi olan bir mekanizmadır. Bu nedenle, mekanizmada oluşabilecek bir aksaklık kişinin tüm yaşam alanlarını tehdit etmektedir.

haber354_1.jpg

ÖÖB’ li çocukların zekaları normal ya da normalin üstündedir.

Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle yakından ilintili bir bozukluktur. Bu nedenle ilköğretim döneminde tanı konmaktadır. Konuşma bozukluğu ve motor beceri bozukluğu öğrenme güçlüğüne göre daha çabuk fark edildiğinden aileler bu konuda erken dönemde destek almaya yönelmektedirler. Ancak, zekâları normal, herhangi bir nörolojik sorunu olmayan bu çocuklar okula başladıklarında bir dizi sorunlarla kendini göstermektedir. Bu sorunlar ağırlıklı olarak yazım hataları olarak karşımıza çıkmaktadır. "p, b, d, m, n" sıklıkla karıştırılan harflerdir. Görsel uyaranları algılamakta da güçlükleri olduğu için yazılanları tersinden okuyup yazma sıklıkla görülmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Alt Tipleri;
    Okuma Güçlüğü ile Giden (disleksi)
    Yazılı Analtım Güçlüğü ile Giden (disgrafi)
    Sayısal Güçlük ile Giden (diskalkuli)

ÖÖB genellikle ilkokula başlayınca ortaya çıkar.

İlkokul döneminde Özgül Öğrenme Bozukluğu’nun Bazı Bulguları

Okuma / Yazma Alanında

*      Okurken ya da yazarken harflerin ya da sayıların yönünü ters yazma, kelimeleri sondan başa doğru, sanki aynadan görüyormuş gibi yazma

*      Kelimeleri tersten okuyup yazma ( ev yerine ve gibi )

*      Harf atlayarak, kelimeyi eksik yazma, noktalı ve noktasız harfleri yanlış yazma

*      Okurken ya da yazarken harf karıştırma ( b yerine d gibi )

*      Okurken sıklıkla bulunduğu yeri kaybetme ya da satır atlama

*      Yazı yazarken çabuk yorulma

Matematik Alanında

*      Sayıları ve matematik sembollerini öğrenememe

*      Basit işlemleri öğrenememe

*      Problemleri anlayıp işleme geçirmekte güçlük

*      Çarpım tablosunu ezberleyememe

Diğer Alanlarda

*      Dün / Bugün / Yarın kavramlarını zor öğrenme, doğru kullanamama

*      Saati zor öğrenme

*      Sağını solunu öğrenememe

*      Ayları, günleri, alfabenin harflerini doğru sırasıyla öğrenememe

*      Yaşadığı bir olayı, seyrettiği bir filmi sırasıyla aktaramama

*      Çevreyi çok iyi tanıdığı halde yön bulmada güçlük çekme

*      Masanın üzerinde ya da çekmecede duran gözünün önündeki eşyayı bulamama

Çocuğunuzda ÖÖB olduğunu düşünüyorsanız.

Lütfen Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına BAŞVURUNUZ.

ERKEN TANI , ERKEN MÜDAHALE İÇİN ÖNEMLİDİR.