overlay

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Si̇stemi̇ İl Eği̇ti̇mleri̇

 • haber571_kapak.JPG
 • haber571_ (2).jpeg
 • haber571_ (3).JPG
 • haber571_ (3).jpeg
 • haber571_ (2).JPG
 • haber571_ (15).JPG
 • haber571_ (17).JPG
 • haber571_ (16).JPG
 • haber571_ (4).jpeg
 • haber571_ (14).JPG
 • haber571_ (13).JPG
 • haber571_ (12).JPG
 • haber571_ (11).JPG
 • haber571_ (10).JPG
 • haber571_ (9).jpg
 • haber571_ (7).JPG
 • haber571_ (6).JPG
 • haber571_ (5).JPG
 • haber571_ (4).JPG
 • haber571_ (1).JPG
 • haber571_ (1).jpeg
 • haber570_ (1).jpeg


      Bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerinin insan gücü kapasitesini ve diğer sağlık personellerinin bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi tarafından Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi İl Eğitimleri düzenlenmiştir.

     İl, İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Toplum Sağlığı Merkezlerinde; Bulaşıcı Hastalıklar Birimlerinde görev yapan sağlık personeline ve tüm özel ile kamu hastanelerinde sürveyans birim çalışanı veya sürveyans sorumlusu olarak görev yapanlara eğitimler planlanmıştır. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Toplantı Salonunda uygulamalı olarak 2-3-4 / 09-10-11 Ekim 2019 tarihlerinde üç gün olarak planlanan eğitime 46 sağlık personeli katılmıştır.

     Eğitimde;
        İl Bulaşıcı Hastalık Yıllık Durum Değerlendirmesi,
        Erken Uyarı Cevap Sistemi (EUCS) Kapsamı ve Süreçleri,
       Bulaşıcı Hastalıklar Ortaya Çıkmadan Önce İllerin Yapması Gereken Çalışmalar,
       Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Kullanılan Ölçütler,
       Tablo, Şekil ve Grafikler,
       Sürveyans ve Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi,
       Sendromik Sürveyans (Akut Barsak Enfeksiyonu),
       Sürveyans Kapsamında Bildirimi Yapılan Hastalıklarda Yürütülecek Çalışmalar,
       Tanımlayıcı Epidemiyoloji,
       Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi’nde Yer Alan Numune Alma Kılavuzları,
       Salgın İnceleme,
       Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi’nin Kapsamı Düzeyinde Salgın İncelemesi,
       Veri Toplam Formları,
       Salgın Sırasında Korunma ve Kontrol Önlemlerinin Alınması,
       Sürveyans Verilerinin Analizi konuları işlenmiştir.

   Halk Sağılığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birim Hemşiresi Medine KESKİN ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm.Dr.Emin RENÇBER tarafından verilen bu eğitim; katılımcıların salgınlar esnasındaki sorumlulukları ve bulaşıcı hastalıkların bildirimi sistemindeki rollerini iyice anlamaları, salgınların yönetimi ve eğitimlerin değerlendirildiği egzersizler ile Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi üzerine odaklanmıştır. Konular, dersler ve egzersizlerle işlenerek deneyimleri, düşünceleri paylaşmak ve ekip ruhunu geliştirmek adına çalışmalar yapılmış ve tüm katılımcılara “Katılım Belgeleri” verilmiştir.