overlay

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

     İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Ana ve Çocuk Sağlığı konularında sunduğumuz hizmetler

15- 49 yaş arasındaki tüm kadınlar; sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi,  gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir.

Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar,  akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla (kalıtsal kan hastalıkları hemoglobinopati) ilgili danışmanlık hizmeti verilmekte olup, evlenecek çiftler olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmektedirler.

Gebelerin; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için Gebe Bilgilendirme Sınıflarında anne adaylarına bilgi verilmektedir.

Doğum Öncesi Bakım Programı; gebelere doğum öncesi bakım yönetim rehberi doğrultusunda tüm gebelerin en az 4 kez doğum öncesi bakım hizmeti almaları sağlanmaktadır.

 Misafir Anne Uygulaması; Bu uygulama ile elverişsiz hava ve ulaşım şartları olan yerleşim yerlerinde ikamet eden, sağlık kurumuna erişiminde problem olabilecek gebeler tespit edilerek izlemi, doğum tarihleri yaklaştığında daha güvenli yerleşim merkezlerine nakledilerek konaklamaları sağlanarak doğumlarının hastanelerde gerçekleştirilmesi, doğum sonrası anne ve bebeğin tekrar evlerine götürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 361 anneye davet sunulmuş 3 anne daveti kabul ederek misafir edilmiştir.

Gebelikte artan demir ihtiyacının karşılanması için her gebeye gebeliğinin 16.haftasından itibaren doğumdan sonra 3 ay 40-60 mg/gün demir desteği sağlanmaktadır. 

Anne Dostu Hastane Programı kapsamında, kanıta dayalı anne, bebek ve aile dostu bir model ile; başta kişi mahremiyeti olmak üzere, üreme haklarına saygılı, doğru veri ile doğru politika ve yaklaşım oluşturma, etkili iletişime odaklanma, her gebelik ve doğum sürecinin evrensel ilkelerle ve kendi kültürümüzle uyumlu hale getirilmesi amaçlanmakta olup bu kapsamda 2019 yılında 156 personele ‘’Anne Dostu Hastane’’ hizmet içi eğitimi verilmiştir.Müdürlüğümüze bağlı 3 hastane Anne Dostu Hastane programı kapsamında bakanlık değerlendirmesinden geçmiş olup ‘’Anne Dostu Hastane’’ unvanını almıştır.2 hastanemiz için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup ulusal değerlendirme beklenmektedir.

Lohusalık döneminde anneye sağlık personeli tarafından “Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi”ne uygun olarak izlem yapılmaktadır. Lohusanın normal doğum sonrası 24 saat, sezaryen sonrası 48 saat hastanede kalması sağlanmaktadır. Lohusanın doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunca en az 3 kez, taburcu olduktan sonra da aile hekimi/aile sağlığı elemanınca en az 3 kez evde/sağlık kuruluşunda izlemi yapılmaktadır.

Aile hekimliği birimlerimizde her bebek ve çocuğun büyüme ve gelişmesi değerlendirilerek yakından izlenmekte ve bir sorun olduğunda müdahale edilmektedir. Doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 17 defa ve bundan sonrada okul çağı boyunca yılda bir kez izlenmektedir.

Yenidoğan Tarama Programları ile her bebek topuk kanı, işitme tarama, görme tarama ve kalça çıkıklığı hastalıkları açısından taranmaktadır. İlimizde doğum yapan yada ilimiz nüfusuna kayıtlı başka ilde doğumu gerçekleşen bebekler takip edilerek gerek aileye gerekse aile hekimlerine ulaşarak tüm taramalarının yaptırılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde  ulusal yenidoğan programı kapsamında 3087 bebek, işitme tarama programı kapsamında 3011  bebek, okul çağı işitme tarama programı kapsamında 6373 çocuk, taranarak gereken durumlarda sevki sağlanmıştır.

Farkındalık oluşturacak  halk ve hizmet içi eğitimlerimiz devam etmekte olup yenidoğan tarama programı kapsamında 92 kişiye hizmet içi, 1216 kişiye halk eğitimi verilmiştir.

 Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında gelişmiş ülkelerdekine benzer düzeyde hastalığa karşı çocuklarımızı koruyoruz. Çocukluk çağında; Hepatit B, BCG (verem), DaBT-Hib (Beşli karma aşı; difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio, hemofilus ınfluenza Tip B aşısı), KPA (kojuge pnömokok), KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak), OPA (çocuk felci), Td (erişkin tipi difteri tetanoz), Hepatit A, Suçiçeği aşılarını yapıyoruz. Bakanlığımız tarafından tedariği yapılan ve uygulanan aşıların depolandığı taşındığı ve uygulandığı her noktada soğuk zincir ve stoğu izlenmektedir, hangi aşının hangi çocuğa uygulandığı takip edilmektedir.

İlimiz    2004   tarihinde “BEBEK DOSTU İL”unvanı almıştır.İl merkezi ve ilçelerimizde 6 hastanemiz ve 1 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz ‘’Bebek Dostu Hastane’’ unvanı almış olup 2 hastanemiz ulusal değerlendirme rapor sonucu beklemektedir. İlimizde 180 Aile Hekimliği Birimi bulunmakta olup tamamı Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi unvanını almıştır.  Bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesinin sağlanması ve emzirmenin uygun ek besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine dek sürdürülmesi için halk ve hizmet içi eğitimlerimiz devam etmekte olup  bu kapsamda 655 kişiye halk , 962 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir.

Bebeklerimizin sağlıklı gelişimleri için mikrobesin destek programları sürdürüyoruz. Bu programlarla çocuk yaş grubunda demir eksikliğine bağlı kansızlık %75,  D vitamini eksikliği %50 oranında azaltılmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik tüm bu çalışmalar ücretsiz olarak topluma sunulmaktadır.