overlay

Taşınır Kayıt Yetkilisi- Klinik Mühendislik Birim Sorumluları Eğitimi

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımız Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Biriminin organizasyonu ile Müdürlüğümüz İl Konsolide Yetkilisi Osman KÖSE, Uzman Eczacı Özlem ÖZKURT ve  Biyomedikal Mühendisi Anıl KARATAŞ tarafından Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizin tüm depolarında (ayniyat, biyomedikal, medikal vb.) görevli Taşınır Kayıt Yetkililerine; Taşınır Mal Yönetmeliği, MKYS iş ve işlemleri ile ilgili, hastane eczacılığı, medikal depo, stok yönetim birimi çalışanlarına; Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programla ilgili, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlularına ise; Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu, Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik, ISO 9001,TS 17020, TS 17025, TS 13703, TS 12426 teknik servis standartları, tıbbi cihaz satış reklam ve tanıtım yönetmeliği, tıbbi cihaz yönetmeliği, tıbbi cihazların mkys kayıtları ve titubb/üts tebliği konularında 27.08.2019 ve 29.08.2019 tarihlerinde Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda eğitim yapılmıştır.