overlay

İç Kontrol Yöneti̇m Kararlılık Beyanı İmzalandı

  • haber549_kapak.jpeg
  • haber549_ (2).jpeg
  • haber549_ (1).jpeg


     İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr. Ömer SOBACI başkanlığında, Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı İç Kontrol Birimi koordinasyonunda, 26/08/2019 tarihinde saat 10.00’da Makam odasında Müdürlüğümüz yöneticilerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı doğrultusunda daha önce sözel olarak açıklanan Yönetim Kararlılık Beyanı imzalanmış olup, İç kontrol eylemleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmıştır.