overlay

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı

 • br_5-1.jpg
 • br_5-2.jpg
 • br_6-1.jpg
 • br_6-2.jpg
 • br_1-1.jpg
 • afis_4-1.jpg
 • br_1-2.jpg
 • afis_3-1.jpg
 • afis_2-1.jpg
 • afis_1-1.jpg
 • br_2-1.jpg
 • br_2-2.jpg
 • br_3-1.jpg
 • br_3-2.jpg


     Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzce, “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)” kapsamında olmak üzere, hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amacıyla, viral hepatitlere yönelik farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.