overlay

26 Hazi̇ran Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Günü

haber529_kapak.jpeg
    
           
    


         Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak kabul etmiştir. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincinin artırmak amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de 26 Haziran tarihinde, çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Yapılan etkinliklerde, sağlıklı yaşam davranışlarının önemi vurgulanmakta ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekilmektedir. 

         Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. 

         Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ilimizde de en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir. 

         Kurumlar arası iş birliği neticesinde hazırlanan il eylem planlarımızda başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun uyuşturucudan korunmasına yönelik önlemler adeta seferberlik anlayışı ile hızla hayata geçirilmiştir.

       Hazırlanan Eylem Planında gerek arzla mücadele gerek taleple mücadele alanında son derece önemli faaliyetler planlanmıştır. Arzla mücadele alanında uyuşturucu ile sokak bazlı mücadele eden Narkotimlerin yaygınlaştırılması ve kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesinden bilişim ve kargo yoluyla uyuşturucu madde satışların engellenmesine kadar yapılacak kapsamlı faaliyetlerle uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi amaçlanmaktadır.

         Talebin önlenmesi alanında ise, en önemli hedef kitle gençler olarak belirlenmiştir. Eğitim, uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek noktasındaki en önemli güç olarak görülmektedir. Yeşilay tarafından bilimsel temelli olarak hazırlanan eğitim içerikleri, eğitimin her kademesindeki öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve toplumun her kesimine ulaştırılarak yaygınlaştırılacaktır.

         Tedavi ve iyileştirme aşamasında ilimizde hizmete açılan AMATEM faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni dönemde tedaviyi takip eden süreçte uzun süreli rehabilitasyon ve sosyal uyumu da içerecek şekilde bütüncül bir hizmet modeli olarak ayaktan danışma ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılacaktır.

Çorum Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu