overlay

BASIN AÇIKLAMASI


İlimizde yayın yapmakta olan Kesin Karar Gazetesinin 12/06/2019 tarihli nüshasında “Özel Sağlıkta  Skandal” başlığı ile verilen haber hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bir açıklama yapılması zaruriyeti hasıl olmuştur.

Haberde Cildiye doktoru olmadan hasta kabulü yapıldığı iddia edilmektedir. 28/12/2018 tarihinde habere konu sağlık kuruluşu yönetimi tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüze cildiye doktorunun hastanelerinden ayrılış yaptığı bildirilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından 07/01/2019 tarihli Valilik Onayı ile Uzman Hekim istihdam edilene kadar cildiye branşının ve estetik biriminin faaliyeti durdurulmuştur.

Yine haberde mamoğrafi cihazının lisans tarihinin yenilenmediği ve denetimde bunun tespit edilmediği iddia edilmektedir. 28/06/2018 tarihinde yapılan denetimde, mamografi cihazının lisans vize tarihinin dolduğu sehven fark edilmemiş olup, kusurlu personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. 06/07/2018 tarihinde hastane Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) başvurmuş ve başvuru sonucu lisans tarihi 2023’e kadar uzatılmıştır. Söz konusu cihazın vize tarihinin zamanında güncellenmemesi ile ilgili Müdürlüğümüz tarafından hastaneye idari yaptırım uygulanmıştır.

Ayrıca haberde iddia edilen diğer hususlar ile ilgili Sağlık Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir. Soruşturma sonucuna göre idari işlem tesis edileceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.

                                                                                                              Uzm. Dr. Ömer SOBACI

                                                                                                                  İl Sağlık Müdürü