overlay

Eti̇k Eği̇ti̇mi̇ Yapıldı

  • haber517_kapak.jpg
  • haber517_ (1).jpg
  • haber517_ (2).jpg
  • haber517_ (3).jpg
  • haber517_ (4).jpg


Müdürlüğümüz 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri ve 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında, insan kaynaklarımızın etik alanda kapasite geliştirmesine ve dolayısıyla kurumsal yapının güçlendirilmesine katkı sağlaması amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğümüz Etik Komisyonu ve Destek Hizmetleri Başkanlığımızın koordinasyonunda, 30/05/2019 tarihinde 10:00-11:00 saatleri arasında Müdürlüğümüz 3. kat Toplantı Salonunda Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Deniz AYTAÇ tarafından "Kamuda Etik Kurallar" konulu Hizmet İçi Eğitim verilmiştir. Eğitime katılım oldukça yüksek olmuştur.