overlay

Çorum İli Sürekli İşçi Alımı Kura Sonuçları

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde 4857 sayılı iş kanunu kapsamında istihdam edilecek Sürekli İşçilerin 07.05.2019 tarihinde kura çekilişi gerçekleştirilmiştir. Kura sonuçlarına istinaden atandıkları birimler aşağıdaki listede yer almakta olup; becayiş talebinde bulunacak adayların 09.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze elden becayiş dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanan adayların başlayışları 15.05.2019 tarihinde yapılacaktır.

NOT: Listede belirtilen isimlerde (*****) bulunan adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmekte olup Bakanlığımızca atamaları yapıldığı takdirde kişilerin başlayışları yapılacaktır.

 İş bu ilan tebligat yerine geçecek olup kişilere ayriyeten bildirim yapılmayacaktır.


Kura Sonuç Listesi

Becayiş Dilekçesi