overlay

ÇORUM İLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA DUYURUSU

         Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde 4857 sayılı iş kanunu kapsamında istihdam edilecek Sürekli İşçilerin 07.05.2019 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi salonunda (Fikret M. Öztürk) görev yapacakları birimlerin tespiti için kura çekilişi yapılacaktır.

** Kura çekilişi tüm personeller için yapılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması devam eden adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra başlayışları gerçekleştirilecektir.

Adayların Kura yapıldıktan sonra (09.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar) karşılıklı becayiş yapma hakkı tanınacak olup bu süre sonunda atanan personellerin 15.05.2019 tarihinde atandıkları kurumlarda başlayışları yapılacaktır.

** Kura çekilişine katılmayan personellerin yerine otomatikman çekiliş gerçekleştirilecek olup sonradan bir hak talep edemeyeceklerdir.

İş bu ilan tebligat yerine  geçecek olup kişilere ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.


Kura Tarihi : 07.05.2019 Salı Günü

Kura Saati : 09:00 başlayacaktır.

Kura Yeri : T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Fikret M. Öztürk Salonu)