overlay

“Koruyucu Sağlık Hi̇zmetleri̇nde İleti̇şi̇m ve Empati̇k Yaklaşım” Eği̇ti̇mi̇ Başladı

 • haber484_kapak.JPG
 • haber484_ (2).JPG
 • haber484_ (3).JPG
 • haber484_ (4).JPG
 • haber484_ (17).JPG
 • haber484_ (18).JPG
 • haber484_ (13).JPG
 • haber484_ (6).JPG
 • haber484_ (16).JPG
 • haber484_ (15).JPG
 • haber484_ (14).JPG
 • haber484_ (11).JPG
 • haber484_ (10).JPG
 • haber484_ (5).JPG
 • haber484_ (9).JPG
 • haber484_ (8).JPG
 • haber484_ (7).JPG
 • haber484_ (1).JPG


2014-2018 10. Kalkınma Planı 178. Maddesinde; Sağlıkta insan gücünün, demografik gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi, Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında “Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunma amacına ulaşmak için sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek; sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak gibi hedefler belirlenmiştir. Bu amaçla kurumsal misyonumuz; “İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunarak, herkesin sağlığının korunup geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir il olmak” tır.

 Bu hedeflere yönelik olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında; İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 15-16-17-18-19 Nisan 2019 tarihlerinde "Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Empatik Yaklaşım" konulu proje gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Gelişim Uzmanı Kaan Uğur YÜCEKENT tarafından verilmekte olan “Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Empatik Yaklaşım” konulu eğitimlerin ilk oturumu yoğun katılımlı bir şekilde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüze bağlı merkez ve 13 ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinde etkili iletişim için gerekli olan; kendini ifade etme, dinleme, ikna ve empati kurma becerilerini kazandırmak, kişisel farkındalığı artırmak, mesajların etkin iletilmesini, iletişim kopukluklarının azaltılmasını, aynı zamanda sağlık kurumumuzun; yapısını, örgütlenişini ve sağlık hizmeti sunumunu hasta ve hasta yakını ile bir iletişim kanalı olarak geliştirmeyi hedefleyen eğitimler 16-17-18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda devam edecektir.