overlay

Sürekli İşçi İstihdamı duyuru

Çorum İli Sürekli İşçi alımı mülakat sınav sonucuna göre başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Bu bağlamda iş takvimine uygun olarak hareket edilecek olup gerekli evraklar ve iş takvimi aşağıda yayınlanmıştır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


NOT :1: Sağlık raporu olarak Tek Hekim Raporu kabul edilecektir. (Psikiyatri Uzmanından alınacak)
         :2: Ambulans Sürücüsü alımına yerleşen adaylar başvuru esnasında "Sağlık Kurul Raporu" teslim ettikleri için tekrar istenmeyecektir.
         :3: Güvenlik Görevlisi olarak yerleşen adayların "Özel Güvenlik Kimlik Kartlarını" teslim etmek zorundadırlar.

BAŞVURU FORMU İŞCİ.docx

ATAMAYA ESAS BELGELER.

malbildirimformu05022010doc (1).doc