overlay

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü            OtizmdeErken Tanı

                 Fark Yaratır!

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren gelişimsel bozukluktur.

Eğer çocuğunuz;

6. ayda

          Gülümsemiyorsa, yüz ifadelerinize kısıtlı tepki veriyorsa,

12 ay sonunda

  • Sesin geldiği yöne doğru bakmıyorsa
  • İsminin söylendiğinde tepki vermiyorsa,
  • 12 ayı geçtiği halde işaret parmağını kullanarak isteğini belirtmiyor,
  •  12 ayı geçtiği halde bay bay, alkış yapma gibi becerileri taklit etmiyor,
  •  12 ayı geçtiği halde ce – ee gibi sosyal oyunlara tepki vermiyor,
  •  16 ayı geçtiği halde tek sözcük kullanmıyor,

24-36 ay sonunda

          Hayali oyun, mış-gibi oyun oynamakta zorluk çekiyorsa,

          Oyuncaklarla amacına uygun oynamayı bilmiyorsa, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa ve katılmıyorsa,

          Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa ya da garip biçimde konuşuyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,

          Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, hep kendi bildiğince davranıyorsa,

          Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, günlük yaşamındaki düzen ve rutin değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

24 ay sonunda

          Basit talimatları dinliyor ve uygulamıyorsa,

          Söyleneni işitmiyor gibi davranıyor,

          Yanından uzaklaşınca fark etmiyor,

          Sizi aramıyorsa,

          Diğer çocuklarla oynamıyor,

          Çocuklar gruplaştığında aralarına katılmıyorsa,

          Taklit etmiyorsa ya da çok sınırlı taklit becerisi var ise,

          Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,

          Hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,

Bu durumda zaman kaybetmeden en yakın Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına BAŞVURUNUZ.