overlay

Kirim-kongo Kanamali Ateşi̇ Hastaliği Hi̇zmet İçi Eği̇ti̇mi̇

  • haber468_kapak.JPG
  • haber468_ (3).JPG
  • haber468_ (4).JPG
  • haber468_ (5).JPG
  • haber468_ (2).JPG


    Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşan önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın aşısının ve tedavisinin olmaması sebebiyle eğitim ve korunma, hastalığın kontrolünde en önemli yaklaşımlardır. Bu sebeple sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler, hastalığın tespit edildiği yıllardan itibaren, KKKA Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda her yıl belirlenen stratejilerle sürdürülmektedir.

     Müdürlüğümüz 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi tarafından Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 25.03.2019 tarihinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı konulu eğitim verilmiştir.

     Söz konusu eğitime 39 sağlık personeli katılmış olup, hastalık hakkında gerekli farkındalık oluşturulmuş ve el broşürleri dağıtılmıştır.