overlay

İntiharı Önleme İl Eylem Planı

haber458_kapak.jpg

     Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri yer almaktadır. İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz ettiğinden, bu hedefler doğrultusunda İlimizde İntiharı Önleme İl Kurulu oluşturulmuştur.

   İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirmektedir. Bu nedenle faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve toplumsal farkındalığı arttırılması amacıyla kurumlar arası işbirliği sağlanarak “İl Eylem Planı” nı oluşturulmuştur.