overlay

Basın Duyurusu


                                                               BASIN    DUYURUSU

      İlimizde yayın yapmakta olan bazı basın-yayın organlarında 05.03.2019 tarihinde yer alan “KIZIMI TACİZ ETTİLER DEDİ, BAKANA MEKTUP VERDİ” başlıklı haber hakkında;

      04.03.2019 tarihinde ilimizi ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ Çorum Valiliği’ne gelişinde karşılama sırasında G.K. isimli vatandaş, kızının hastanede taciz edildiğini iddia ederek, Sayın Bakan Fatih DÖNMEZ’ e bir mektup vermiştir.

    Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan kızı A. K.’ nın hastane başhekimi tarafından taciz edildiğini, sonraki süreçte de kızının Yozgat iline sürgün edilmeye çalışıldığını iddia etmektedir.

      Haberde ismi geçen A. K.; Müdürlüğümüze bağlı Ortaköy Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapmakta iken, hastane başhekimi Dr. M.T.’ nin kendisini taciz ettiğine dair Ortaköy Kaymakamlığı’na 09.06.2017 tarihli dilekçe vermiş, bu dilekçeye istinaden; 09.06.2017 tarihinde Valilik Oluru ile araştırma başlatılmış olup, muhakkik  görevlendirilmiştir.

      A.K. hakkında 01.11.2017 tarihli disiplin soruşturması raporunda; disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesi D/d bendinde yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının teklif edildiği, idari yönden ise görev yeri değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.

     Bu doğrultuda disiplin cezası teklifi Çorum Valiliği İl Disiplin Kurulu’na gönderilmiştir. Disiplin yönünden getirilen teklife Valilik Makamınca dosyada eksiklikler tespit edildiğinden, Muhakkike tekrar değerlendirilmek üzere dosya iade edilmiştir. İdari yönden ise A.K. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ve 12.07.2017 tarihli dilekçesi göz önüne alınarak 10.08.2017 tarihli Valilik Makam Oluru ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçici olarak görevlendirilmiştir.

     Söz konusu A.K.’ nın  CİMER’ e yapmış olduğu başvurulara istinaden; Valilik Makamı tarafından tekrar 2(iki) muhakkik daha görevlendirilmiştir.

     Muhakkiklerin 01.12.2017 tarihinde hazırlamış oldukları soruşturma raporunda; konunun ciddiyetine ve önemine binaen Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yönünde talepte bulunulmuştur. Bu talep de Müdürlüğümüzce uygun görülmüş, ve  11.12.2017 tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden müfettiş talep edilmiştir.

     A.K. hakkındaki soruşturma Bakanlığımızca görevlendirilen Başmüfettiş tarafından yürütülmüş olup; soruşturma dosyaları Bakanlığımızda bulunmaktadır.

    Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Dairesi Başkanlığının 24.01.2019 tarihli yazısına ekli Denetim Hizmetleri Başkanlığının ve Bakanlık Makamının 22.11.2018 tarihli inceleme raporu üzerine ismi geçen kişinin Yozgat Sosyalleştirme Bölgesine Re’sen ataması yapılmış olup; adı geçen kişi 05.03.2019 tarihinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrılış yapmıştır.

     Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


                                                                            İl Sağlık Müdürlüğü