İç Kontrol Amaçları
09 Mart 2020


İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmesi ile kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.