İç Kontrol Tanımı
09 Mart 2020


İÇ KONTROL NEDİR?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesinde

İÇ KONTROL; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;

  • Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
  • Varlık ve kaynakların korunmasını,
  • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
  • Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan;

Organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller  bütünüdür."