overlay

Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM) İl Koordinasyon Kurulu

  • haber435_kapak.JPG
  • haber435_ (1).JPG
  • haber435_ (2).JPG
  • haber435_ (4).JPG


      Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM) İl Koordinasyon Kurulu İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr.Ömer SOBACI başkanlığında toplandı.

     Çocuklarda cinsel istismar önemli bir halk sağlığı sorunu olup; uzun dönemde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Mağdur olan çocukların haklarının gözetilmesi ve oluşabilecek travmanın etkisinin azaltılması,  ikincil örselenmelerin önlenebilmesi, istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi, adli ve tıbbi işlemlerin alanda eğitimli olan kişilerle bir merkezde tek seferde yapılması, istismarı önleyici tedbirlerin alınması,  çocuğun tüm gereksinimleri karşılanırken kurumları çocuğun ayağına getirerek çocuk dostu bir ortamda hizmet verilebilmesi için Çocuk İzlem Merkezleri(ÇİM) kurulmuştur.

     İlimizde de Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM) 01/11/2018 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. Bu merkezlerde verilen hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi açısından, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM) İl Koordinasyon Kurulu  toplantısı İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr.Ömer SOBACI başkanlığında gerçekleştirildi. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantı değerlendirmelerin ardından sona erdi.