overlay

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

  • haber421_kapak.JPG
  • haber421_ (4).JPG
  • haber421_ (2).jpg
  • haber421_ (1).JPG     TRSM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Koordinasyonunda 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet BARIŞ Başkanlığında gerçekleşen toplantıda TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Gör. Ece Yazla ASAFOV Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

     Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında uygulamasını başlattığı Toplum Ruh Sağlığı modeli kapsamında kurulan TRSM’ler; tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalıkların sebep oldukları yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca bireysel tedavilerin yanı sıra aile ve toplumun da dahil olduğu bir hizmet sunumu ile; ağır ruhsal bozukluğa sahip bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal yetilerinde belirgin artış sağlamak, psikiyatri hastalarına karşı var olan damgalanmanın azaltılması ve psikiyatrik hastalıklar konusunda toplumun bilinçlenmesinden yana faaliyetler göstermektedir.

     Toplantıda çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve ağır ruhsal bozukluğa sahip bireylerin sürdürülebilir bir tedavi planı doğrultusunda gerekli hizmetlere etkin bir şekilde ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantı değerlendirmelerin ardından sona erdi.