overlay

Teknoloji Bağımlılığı

  • haber411_kapak.jpg
  • haber411_ (2).jpg
  • haber411_ (3).jpg
  • haber411_ (5).jpg
  • haber411_ (7).jpg
  • haber411_ (6).jpg
  • haber411_ (1).jpg


       Teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması hâlidir.

       Günümüzün gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinmektedir. Okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta; akademik başarılarının düşmesine neden olmaktadır.

     Bu nedenle Teknoloji/İnternetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlemesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi tarafından eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İlimizdeki Mustafa Kemal Ortaokulu’nda üç oturumda gerçekleştirilen eğitime 345 öğrenci 10 öğretmen katılmıştır. Ayrıca Özel Değerler Temel Lisesi’nde de 95 öğrenciye ve 13 öğretmene eğitim verilmiştir.