overlay

İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantısı

  • haber384_kapak.JPG
  • haber384_ (1).JPG


     İntiharı Önleme İl Kurulu Vali Yardımcısı Recep YÜKSEL başkanlığında toplandı.

     
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri yer almaktadır. İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz ettiğinden, bu hedefler doğrultusunda İlimizde İntiharı Önleme İl Kurulu oluşturulmuştur.

    Genel tabirle İntihar; kendini öldürme düşünceleri, ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanabilecek eylemlerdir. Günümüzde biyolojik, genetik, psikolojik, sosyolojik ve çevresel etmenlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklanan çok boyutlu bir rahatsızlık olarak anlaşılmaktadır. İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirmektedir.

     Toplantıda çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve toplumsal farkındalığı arttırılması amacıyla İlimizde İntiharı Önleme konusunda “İl Eylem Planı” nın oluşturulmasına karar verilmiştir. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantı değerlendirmelerin ardından sona erdi.