overlay

25 KASIM “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLAR ARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ”      25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak belirlenmiştir. Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeleriyle veya acı çekmeleriyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranış, KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİR.
Kadına yönelik şiddet; yaşam hakkı, beden bütünlüğü, sağlık hakkı gibi kadınların pek çok hakkını ihlal etmekte ve insan hakkı ihlali olarak kabul edilmektedir.

      Fiziksel Şiddet: Kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Kadının yaralanması, yeti kaybına uğratılması, kadının öldürülmesi ile sonuçlanabilen şiddet edimleridir.
Cinsel Şiddet: Mağdura olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin, ev ya da işyeri dahil herhangi bir ortamda cinsel içerikli eylemlerde bulunması ya da buna kalkışmasıdır. 
Duygusal/Psikolojik Şiddet: Duyguların ve duygusal ihtiyaçların, kadına baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Tehdit etme (zarar vermekle, terk etmekle, çocuklarını elinden almakla, tehdit,…), kadına kendini kötü hissettirmek, özgüvenini, beğenisini zedeleyici söz söylemek ve davranışlarda bulunmak, aşağılamak, isim takmak, aciz, çaresiz olduğunu söylemek, sürekli suçlama…
     Ekonomik Şiddet: Kadının yaşamını sürdürebilmesi için gerek duyduğu ekonomik olanaklardan mahrum bırakılması, ekonomik kaynakların ve paranın kişi üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. 
     Şiddetin her hangi bir türünün kadının sadece fiziksel değil, aynı zamanda cinsel, ruhsal ve sosyal sağlığı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri vardır. Şiddetin olumsuz etkileri sadece kadınla sınırlı kalmaz, varsa çocuklarını da pek çok açıdan etkiler. Çocuklar aile içi şiddete tanık olabilir, kendisi şiddete maruz kalabilir, anne babasının boşanması ya da şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda yaşamı sekteye uğrayabilir.
                           
KADINA KARŞI ŞİDDET SUÇTUR.
Şiddete Uğradığınızda ya da Uğrama Tehlikesi Altındayken Başvurabileceğiniz Kurum ve Kuruluşlar
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
Alo 183 Telefon Hattı
Valilikler Kaymakamlıklar
Cumhuriyet Başsavcılıkları - Aile Mahkemesi Hâkimlikler
Polis Merkezleri - Jandarma Karakolları
Sağlık Kuruluşları
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kurulları
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları