overlay

Daha sağlıklı bir yaşam, KOAH’la beraber sağlıklı nefesler için yürüyün. Her gün bir adım daha fazla !...

  • haber373_kapak.jpeg
  • haber373_ (3).jpeg
  • haber373_ (2).jpeg
  • haber373_ (1).jpeg


                             21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ

Bugün Dünya KOAH Günü. KOAH’ı tanıma  ve önemini kavrama günü!

Sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam.

     Dünya KOAH Günü vesilesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından   KOAH’a karşı  farkındalık  çalışmaları başlatıldı.

     “KOAH” konulu eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği hekimi Dr. Medine SARI  KOCAMANOĞLU sunumunda   sağlık personellerine gerçekleştirildi.

     Dr. Medine SARI  KOCAMANOĞLU hastalığı tanımlayarak; “KOAH (Kronik Obstrüktif–tıkayıcı Akciğer Hastalığı)  tüm dünyaca mücadele edilen, kronik hastalıklar içerisinde 4. sırada  ölüme sebebiyet veren ve her geçen yıl yaygınlığı artan kronik hava yolu hastalığıdır. Erken tanı ile hastalığın önlenmesi mümkün olup, morbidite azaltılabilir” dedi.

     Her  on   KOAH hastasından, hasta olduğunu bilen yalnızca 1 kişi. Hastalar hastalık belirtilerini  soğuk algınlığı, sigara kullanımı vb. nedenlere dayandırdığı için zamanında göğüs hastalıkları uzmanına başvurmuyorlar. KOAH  ilerlediği zaman geri döndürülmesi imkansız hale gelen,  akciğerleri tahrip eden,  ilerleyici ve bireyi bakıma muhtaç bırakan bir hastalık.  KOAH’ı önlemede  solunum sağlığını korumanın, kirli havadan, sigara ve sigara dumanından   uzak durmanın, önemi büyük. Uzun süre kirli, tozlu, dumanlı, partiküllü havanın solunmasının, akciğerleri tahriş ve tahrip ederek KOAH’a neden  olduğunun altını çizdi.

     Eğitimde, KOAH’tan korunma yollarını, teşhisini, tedavisini ve hastalıkla baş edebilme yollarını anlatırken,  hastalığın atak dönemlerinde hekimle iş birliği yapmanın hayati önemi üzerinde durdu.

     Katılımcılara eğitimin başında  “KOAH nedir bir fikriniz var mı” ve eğitimin sonunda ise “KOAH’ın fiziksel oluşumu ve diğer organlara etkilerini” konu alan,  Sağlık Bakanlığı’nın iki farklı videosu izletildi.

      Dr. Medine SARI  KOCAMANOĞLU eğitimin sonunda katılımcıların sorularını  cevaplandırdı.

     İl genelinde Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumları tarafından KOAH’a karşı bilinçlendirme faaliyetleri  sürdürülüyor.


Bilinmelidir ki;

KOAH’lı hastalarımızın günlük yaşamlarında aktif kalabilmeleri mümkün.

Bu da, KOAH’tan korunma kurallarına uyma, tedavi ve kontrollerin aksatılmaması, hasta için belirlenmiş doğru beslenme şekli ve  doğru egzersiz tarzını hayatlarına yerleştirmeleri ile mümkün,

KOAH Nedir ?

Kronik (müzmin) Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığının kısaltılmış ismi olan KOAH, zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikte bir hastalıktır. 

Bu Hastalık Ne Sıklıkta Görülür ?

KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmemektedir. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. 

KOAH tehlikeli bir hastalık mıdır ?

Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de  %5.5’ inden sorumludur.  Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. Ölüm nedenidir ve bu ölümlerin  %61.5’i KOAH nedeniyledir. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir.     

KOAH neden olur ? Kimlerde Görülür ?

KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Sigara içenler, içmeyenlere göre, daha fazla solunumsal şikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon kaybına ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler. Diğer tip tütün kullanımı (pipo,  puro, nargile vb.) ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır. KOAH gelişiminde genetik risk faktörlerinin rolü henüz çok iyi aydınlatılamamış olmasına rağmen,  sağlıkta eşitsizlik, özellikle biyomas (odun, tezek, kök benzeri yakıt)  kullanımına ikincil iç ortam hava kirliliği ve tozlu‐dumanlı işyerlerinde çalışmanın en önemli çevresel risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Son yıllarda önemi giderek vurgulanmaya başlayan fiziksel aktivitede azalma, hareketsizlik de artık bir risk faktörüolarak kabul edilmektedir.  

KOAH’lı bir hastanın şikayetleri nelerdir ?

KOAH’da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgamçıkarmadır. Sigara içenkişiler öksürük ve balgamı kanıksarlar ve bu nedenle doktora başvurmazlar. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar. Eforda nefes darlığı çeken kişi, yol yürümek istemez, günlük işlerini azaltır, markete gitmeye çekinir ve zamanla evden çıkmamayı tercih eder hale gelir. Bu şekilde giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden olur, sakatlık ve ölüme yol açar.      

KOAH tanısı nasıl konur ?

KOAH'ın tanısı, basit ve ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca konabilmektedir. KOAH’ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük,  balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp ”nefes ölçüm testini” yaptırması gerekir.   
  

KOAH’ın tedavisi mümkün müdür ?

KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.  KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır.  Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır. 

Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır. 

Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterlidir.  Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, düzenli fiziksel aktivitenin sağladığı hemen tüm yararları sağlayabilmektedir.