overlay

26 Ekim Hasta Hakları Günü


  • haber358_2.jpg
  • haber358_4.jpg
  • haber358_1.jpg
  • haber358_3.jpg

      Hasta hakları, hastanın yararını, zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen,  sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bilgilendirme ve bilgi alma hakkı, sağlık kurumunu ve personelini seçme hakkı, mahremiyet hakkı, tıptaki yeniliklerden yararlanma, dinî vecibelerini yerine getirme, şikâyet ve tazminat hakkı gibi haklar içermektedir.

     Bilindiği üzere ülkemizde de 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda 26 Ekim Hasta Hakları Günü münasebetiyle Müdürlüğümüz Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü olarak Ecz. Esra ÖZDEK, Sosyal Çalışmacı Lalizer ERDEN ve Hemşire Özlem KOÇAK Özel Platin Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde öğrencilere hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme ve konferans salonunda sunum yapılmıştır.

    Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü olarak sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde sunulması, bireylerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, mağduriyeti bulunan bireylere destek olunması gibi çalışmaları ile Müdürlüğümüzde hasta haklarının geliştirilmesine, hasta hakları ile ilgili ihlallerin azalmasına ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sunmaktayız.