overlay

ÇİM ( Çocuk İzleme Merkezi) Açılışı

407_kapak.jpeg


         Sayın Valimiz Necmeddin KILIÇ, Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami CEYLAN, Sayın Milletvekilimiz Erol KAVUNCU, Sayın İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ömer SOBACI ve Sağlık Yöneticilerinin katılımı ile Çocuk İzlem Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

ÇİM’ ler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane çatısı altında, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışacağı, dışarıdan hastanenin diğer kliniklerinden ayırt edilemeyecek fiziksel özelliklerde, çocuğun tekrar örselenmesini engelleyecek biçimde bütün adli ve tıbbi işlemlerin tek merkezde, tek seferde yapılmasına imkân verecek koşullarda, çocuk dostu bir ortam olarak planlanmıştır.

Türkiye’de ÇİM’ lerin kuruluşunu öngören ilk düzenleme 04.10.2012 tarih ve 28431 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2012/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşmuştur.

Çocuk İzlem Merkezleri cinsel istismar mağduru çocukların, adalet sistemi içerisinde defalarca ve çoğu zaman ehil olmayan kişiler tarafından adli işlemlerden geçirilirken örselenmesine ve hatta 2. bir travma yaşamasına sebep olan uygulamaların ortadan kaldırmasını, çocuğun üstün yararını gözeterek kurumlar arasında eşgüdümün sağlanmasını amaçlayan bir birimdir.

ÇİM’ in görevi, cinsel istismara uğradığı konusunda şüphe olduğu durumlarda, şüpheye vakıf olan ilgililerin (ana-baba, sağlık çalışanları, öğretmenler...) durumu ivedilikle kolluk kuvvetine iletmesi, kolluk kuvvetlerinin de mağdur olma şüphesi taşıyan çocuğu, hiçbir görüşme yapmadan sivil bir ekip ve sivil bir araçla ÇİM’ e ulaştırması ile başlar.

 Mağdur çocuğa ilişkin soruşturma işlemleri burada yapılmakta, adli ve idari işlemlerin tüm ilgilileri (C.Savcısı, Avukat...) çocuğun bulunduğu ÇİM’e gelmektedir. Mağdur çocuğun beyanına çocuk iletişimi konusunda alanında uzman tek bir görevli tarafından başvurulmakta, tüm görüşmeler kamera ile kayıt altına alınmakta olup, Cumhuriyet Savcısı, Mağdur Vekili, Avukat ve diğer ilgililer ayrı bir odada görüşmeyi izlemekte ve çocuğa sorulması istenen sorular adli görüşmeciye kulaklık aracılığıyla iletilmektedir.

            Çocuğun adli muayenesi, hastane bünyesinde kurulmuş olan merkez içerisinde yapılmakta, farklı branşlarda doktor yardımına ihtiyaç duyulduğunda doktor mağdur çocuğun içinde bulunduğu merkeze getirilmektedir. Böylece hastanelerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmesinin önüne geçilmektedir.Merkezde çocukla ilgili işlemler yapılırken diğer taraftan da uzman personel tarafından çocuğu istismar eden veya ettiğinden kuşku duyulanlar hariç olmak üzere aile görüşmeleri yapılmakta, yakınlarına gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


 • 407_kapak.jpeg
 • 407_1.jpeg
 • 407_2.jpeg
 • 407_3.jpeg
 • 407_4.jpeg
 • 407_5.jpeg
 • 407_6.jpeg
 • 407_7.jpeg
 • 407_8.jpeg
 • 407_9.jpeg
 • 407_10.jpeg
 • 407_11.jpeg
 • 407_12.jpeg
 • 407_13.jpeg
 • 407_14.jpeg
 • 407_15.jpeg
 • 407_16.jpeg
 • 407_17.jpeg
 • 407_18.jpeg
 • 407_19.jpeg
 • 407_20.jpeg